Subskrybuj:InformacjeKomentarze

Tu jesteś: Home » Aktualności, Samorząd, Urząd Gminy » WPI: plan inwestycyjny na 7 lat

WPI595-595Inwestycje oświatowe i drogowe to priorytety w gminie Brwinów – tak wynika z uchwalonego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Brwinów na lata 2014-2020. Na oświatę gmina planuje przeznaczyć kwotę bliską 62,5 mln zł, a na inwestycje drogowe prawie 36 mln zł.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Brwinów na lata 2014-2020 (WPI) został uchwalony na sesji rady miejskiej w dniu 9 maja br. Jest to dokument strategiczny, pozwalający na uporządkowanie i zaplanowanie kluczowych procesów inwestycyjnych w ciągu 7 najbliższych lat. Posiadanie takiego planu będzie pomocne również przy ubieganiu się przez gminę Brwinów o pozyskiwanie środków unijnych.

Największą część inwestycyjnego planu pochłoną wydatki związane z oświatą. Już trwa budowa nowego przedszkola w Brwinowie oraz budowa gimnazjum w Otrębusach, ale potrzeby gminy są dużo większe. Poza rozpoczętymi działaniami, inicjowane będą kolejne m.in. budowa przedszkola w Otrębusach przy ul. Piaseckiego i w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Otrębusach. W związku ze stale rosnącą liczbą mieszkańców Parzniewa konieczna będzie budowa szkoły i przedszkola w tym sołectwie.

Na drugim miejscu pod względem finansowym znalazły się inwestycje drogowe. Do 2020 roku wśród najbardziej kosztowanych i pilnych remontów i przebudów dróg znajdą się m.in. dokończenie przebudowy ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach, przebudowa ulicy Lipowej i Moczydłowskiego w Brwinowie, ulicy Zgoda i Armii Krajowej w Brwinowie, przebudowa ulic Łosia, Przejazdowej, Wiejskiej, Bukowej w Otrębusach oraz Zamkowej i S. Lilpopa w Brwinowie. Kolejną ważną inwestycją przewidzianą do realizacji w 2015 roku jest budowa obwodnicy wsi Moszna. Nowa droga ma wyprowadzić ruch ciężarowy poza teren zabudowany miejscowości Moszna. Powstający w ten sposób nowy układ komunikacyjny będzie spełniać oczekiwania inwestorów lokujących na tym terenie swoje inwestycje.

Gmina Brwinów poza oświatą i drogami zainwestuje również w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, kulturę, sport i rekreację. Będzie również realizować inwestycje i remonty nieujęte w tabeli WPI, które Rada Miejska będzie rokrocznie uchwalać w gminnym budżecie.

Przewidywane koszty realizacji wszystkich programów inwestycyjnych w gminie Brwinów opiewają na kwotę ponad 170 mln. zł. Pełny tekst WPI dostępny jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów.

ZOBACZ WPI

Tagi:
 
© 2014 www.brwinow24.pl Portal informacyjny gminy Brwinów · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress